ADHD edzések

Home . ADHD edzések

 

Judo-specifikus viselkedésorientált módszer ADHD-ban érintett gyermekek részére

 

Az utóbbi évek tanúsága alapján levonhatjuk azt a tényt, hogy a „többségi” általános iskolai oktatásban egyre nagyobb arányban jelennek meg a sajátos nevelési igényű gyermekek. A tanítóktól, tanároktól elvárja, hogy nem csak a hivatásuk szerint vállalt kötelezettségüket lássák el szakszerűen, de megfelelő előképzettség nélkül, számukra ismeretlen, speciális képzést igénylő kiívások elé is állítják a pedagógusokat.

Mindeközben pedig ott vannak a gyermekek, akik önhibájukon kívül kerültek bele az egyenletbe és a szülők, akik próbálják a lehető legjobbat gyermekeiknek kiharcolni.

 

Vagyis minden osztályban van olyan gyermek, aki izgő-mozgó, nyughatatlan és egy tanóra keretein belül nem megoldható a speciális igények kielégítése. Ezen kívül jellemző lehet a viselkedés megfelelő kontrolljának deficitje, a tanuló figyelmét komplikált lekötni, csapongó, dekoncentrált, ráadásul a nemkívánatos viselkedés kihat a többi gyermekre is.

 

Milyen lehetőséget kínálunk?

Judo-specifikus jutalom orientált viselkedésformáló módszert.

 

Kiknek ajánljuk?

Diagnosztizált ADHD-ban érintett, illetve figyelemzavaros, hiperaktív tanulóknak.

Viselkedésproblémás, beilleszkedési zavarban érintett tanulóknak.

Óvodás és alsó tagozatos fiúknak és lányoknak.

 

Mik a céljaink?

Szeretnénk kialakítani a gyermekekben a judo sport melletti elköteleződést.

 

Mit kapnak a judo sporttól a gyermekek?

Teret a mozgásigényük kielégítésére. Alkalmat a feszültségük kontrollált levezetésére. Esélyt egy sportág akár versenyszerű űzéséhez. Potenciált hogy a speciális edzéseken tanult viselkedésformáló módszereket megfelelő módon adaptálja akár iskolai környezetben is. Lehetőséget saját határaik, képességeik megtapasztalására. Módszert a viselkedésük kontrollálására.

 

Milyen eszközökkel, módszerekkel dolgozunk?

Egyrészt specifikus gyógypedagógiai módszerekkel, eszközökkel, mint például:

 1. A tér strukturálása.
 2. Az idő strukturálása.
 3. Idő vizuális megjelenítése.
 4. A kiváltott érzelmek megjelenítése, monitorozása, megbeszélése.
 5. Video feed-back módszer, a tevékenységek visszacsatolása érdekében.
 6. Folyamatos, azonnali jutalmazása a kívánt viselkedési formák megjelenésénél.
 7. Szabályrendszer kialakítása.
 8. Vizuális ábrázolása a szabályoknak, hogy folyamatosan tudják a helyes viselkedést monitorozni.
 9. Következetesség minden szempontból, minden téren.

 

Másrészt judo sportművészet módszereit, eszközeit, mint például:

 1. Mozgáskoordináció fejlesztés.
 2. Morális kódex által nyújtott mentális tanok.
 3. Alapelvek betartása: szorgalom, állandó önfegyelem, technika állandó gyakorlása.
 4. Egymást segítő társas mozgások.
 5. Kontaktuson keresztül biztosított új élmények.
 6. Saját indulatok kontrollálása a sport segítségével.
 7. Szabálytudat kialakítása, szabálykövetés magatartás.
 8. Pozitív, reflektív oktatási-nevelési környezet.
 9. Pozitív énkép kialakítása, gyermekek önbizalmának megerősítése.

 

A Budai Judo Akadémián a judo alapjainak támogatásával fejlesztjük a figyelmi funkciókat, segítjük a mozgásigény kielégítését, viselkedés kontrollálását

Segítünk: elfogadással, szakértelemmel, a judo szellemiségével, a sport szeretetével, gyermekek mozgásigényének kielégítésével, viselkedést szabályozó technikák megtanításával, jutalom orientált módszerekkel!

Kedden és csütörtökön 16:30-17:30 elindítjuk az ADHD foglalkozást Kovács Sipeki Noémi gyógypedagógus közreműködésével.
A judo edzésen történő részvétele a gyerekeknek Makhult Mihály judo utánpótlás vezetőedző irányításával történik.
Az edzés lehetőséget nyújt a gyerekek fejlődéséhez a szakképzett edzők közreműködésével.
 
Fizetés:
Bérlet lehetőségek:
4 alkalom: 12.000.- Ft./hó
8 alkalom: 22.000.-FT/hó