ADHD edzések

Home . ADHD edzések

 

Judo-specifikus viselkedésorientált módszer ADHD-ban érintett gyermekek részére

 

A program mit nyújt az ADHD-ban érintett gyermekeknek?

 

 1. Egymást segítő társas mozgásokat alkalmazunk kiegészítő eszközökkel, melyek közös feladatként jelennek meg a gyermekek számára.
 2. Az egyszerű helyzetváltoztató mozgásoktól a bonyolultabb mozgásokig együtt hajtják végre egymást segítve a gyermekek.
 3. A gyermekek részére látványos segítő, fejlesztő eszközöket használunk a mozgások kivitelezéséhez és a vizuális motiváció megteremtéséhez.
 4. Programunk széles spektrumú mozgásokat alkalmaz, melyben fő célkitűzés a közös együttműködés és élményszerzés megteremtése.
 1. A résztvevő gyermekek a sport segítségével megtanulják a saját indulataikat kontroll alatt tartani, a judo sport morális értékeinek tanításait mindennapi életükbe alkalmazni.
 2. A judo szabályok által keretbe foglal, struktúrát ad, a szelleme az igazságosság alapján áll össze: szellemi-fizikai képességek által.
 3. Célkitűzéseink közé tartozik a gyermekek önbizalmának erősítése, a pozitív énkép kialakítása és a közösséghez való tartozás élményének megtapasztalása, továbbá a gyermekek belső motivációs bázisának fejlesztése.
 4. A kreativitást igénylő tanulási helyzetek hozzájárulnak a problémamegoldó gondolkodás valamint a szociális kompetenciák fejlődéséhez.
 5. A Judo morális kódexének tanítása kiemelt, alapvető része a programunknak, miközben élményt nyújt, fejleszt és örömet szerez a tanulóknak.
 6. Gyógypedagógiai eszközökkel, terület-specifikus fejlesztő módszerekkel segítjük elő, támogatjuk a viselkedéskontroll megtartását, a kívánt magatartási formák kialakítását, továbbá a szabálykövetést.
 7. Különböző speciális részképességek fejlődnek (például figyelem, testtudat, mozgáskoordináció, mozgásészlelés, saját test monitorozása, saját viselkedés monitorozása, végrehajtó működés) amelyek növelik az iskolai teljesítőképességeiket, magabiztosságot adnak a tanulóknak.
 8. Az edzések során megtapasztalják a közösséghez való tartozást, az egymása utaltságot és a segítőkészséget.
 9. A mások szokásai iránti tisztelet megalapozása. A nehéz helyzetekkel való megbirkózás megalapozása.
 1. A gyermek megtapasztalja kompetenciáit, illetve segítjük, hogy túlléphessen saját komfortzónáján.

Milyen gyógypedagógiai eszközöket alkalmazunk az edzések során?

 1. Viselkedésterápiás módszer: egy füzet (motivációs) mindenkinek, a kívánt viselkedések megjelenítésére, hozzá rendelt jutalmazási rendszer.
 2. A tér strukturálása (tatami színes területei, pihenőrész kijelölése, sorakozó stb.)
 3. Az idő strukturálása (egyszerű elemekkel a foglalkozás menetének megjelenítése, pl. szabad játék, bemelegítés, gimnasztika, páros gyakorlatok, pihenés (Külön kérheti, ha szüksége lesz pihenésre), megbeszélés)
 4. Idő vizuális megjelenítése (timetimer használata, bizonyos tevékenységeknél)
 5. A kiváltott érzelmek megjelenítése, megbeszélése
 6. Video feed-back módszer, a tevékenységek visszacsatolása érdekében.
 7. Folyamatos, azonnali jutalmazása a kívánt viselkedési formák megjelenésénél.
 8. Szabályrendszer kialakítása
 9. Következetesség minden szempontból, minden téren.
 10. A különböző gyakorlatokról folyamatábra készítése.
 11. Lehetőség timeout-ra, irányított pihenőidő.
 12. Szenzoros bevezetés, szabad játékkal kezdés, lehetőség az idegrendszernek, hogy a motoros ingereket megkapja.
 13. Problémás viselkedés folyamatos monitorozása.
 14. Gyermekek aktuális állapotának folyamatos megfigyelése, ehhez igazítva a feladatokat (nehézségüket, intenzitásukat)
 15. Jutalom és a célért megtett munka közötti arányosság betartása.
 16. Alternatív viselkedési minták bevezetése, tanítása a gyermekeknek.
 17. Viselkedésformálás, ha megjelenik a nemkívánatos viselkedés, azt átformáljuk pozitív irányba.
 18. A gyermek viselkedésének megnyilvánulásának monitorozása, gyermek értékeli önmagát, önreflexió
 19. Feladatok végrehajtásánál az arousal szint figyelembe vétele, szinten tartása

Fejlesztésre kerülő területek:

 • Helyes viselkedési formák betartásának elérése
 • A figyelem felkeltése, a tanuló informálása a célról
 • Orientációs készség (téri, testi, időbeli orientáció)
 • Figyelem (felkeltése,fenntartása, váltása, fókuszálása, orientációja, tartóssága
 • Testtudat fejlesztése
 • Vesztibuláris fejlesztése
 • Proprioceptív fejlesztése
 • Mozgáskoordináció fejlesztése.
 • Mozgásészlelés fejlesztése.
 • Saját test monitorozása
 • Saját viselkedés monitorozása
 • Végrehajtó működés fejlesztése (tervezés, prepotens ingerek gátlások, viselkedés elemeinek szerialitása, kognitív flexibilitás, figyelem akaratlagos kontrollja)
 • Szocializációs készségek fejlesztése.
 • Kooperációs készség fejlesztése.
 • Önkontroll fejlesztése.
 • Felelősségtudat fejlesztése.
 • Indulatkezelés fejlesztése.
 • Memória (munkamemória) fejlesztése.
 • Részképességek fejlesztése: (auditív szerialitás fejlesztése, vizuális szerialitás fejlesztése, motoros szerialitás fejlesztése)
 • Reakcióidő fejlesztése
 • Frusztráció kezelése
 • Viselkedésszervezés
 • Problémahelyzet felismerése
 • Problémamegoldó képesség fejlesztése.
 • Szabálykövetés

 

Komorbid zavarokra – modulációs zavar, tanulási zavar – óvodás korban prevenciós, kisiskolás korban korrekciós jelleggel fejlesztő hatású a módszer az ADHD-ban érintett gyermekek részére.

 

Kiket várunk mozgásfejlesztő tornánkra?

Az edzésekre óvodás és kisiskolás fiúkat és lányokat várunk!